เริ่มต้น คนใหม่

posted on 09 Sep 2010 20:18 by minebow

 

เวลาเคลื่อน......ไปเราเป็นคนใหม่ตลอดเวลา

หากเราผลั้งเผลอ ทำความผิด เสียใจอย่างลึกซึ้ง

เราสามารถเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ทุกเมื่อ

การเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่ความคิด ไม่ใช่พิธีกรรม

เราต้องเรียนรู้ที่จะแปรเปลี่ยนจิตใจของเราอย่างแท้จริงก่อน 

มองเข้าข้างในใจตนมากกว่าพุ่งโทษไปข้างนอก

แปรเปลี่ยนความเจ็บปวดภายในเป็นความเบิกบาน

ความโกรธเป็นความรัก ความไม่เข้าใจเป็นตระหนักรู้แจ้ง

ว่าเราก็มีส่วนในปัญหาและความทุกข์นั้นด้วย

พลังแห่งสติจะช่วยในการแปรเปลี่ยน

เข้าใจและให้อภัยตัวเอง เข้าใจและให้อภัยผู้อื่น

ทุกครั้งที่ทำได้ เราก็เริ่มต้นเป็นคนใหม่แล้ว

เมื่อเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ผู้อื่นก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วย

แล้วเราก็จะมีโลกใบใหม่ร่วมกัน


หนึ่งในบทความของท่านติช นัท ฮันท์

Comment

Comment:

Tweet